PRIJAVITE KORUPCIJU!

E-mail:

Opis slučaja:

Kako ste saznali za nas?

Unesite tekst sa slike:  

PRIJAVITE SUKOB INTERESA!

TRAŽITE JAVNE INFORMACIJE!

Vijesti

slider
Banner-magg
ti_bih_intro_image_alac
<< >>

Vijesti

J A V N I P O Z I V – ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O UPOZNATOSTI I ZADOVOLJSTVU GRAĐANA SA REFORMOM JAVNE UPRAVE U BIH

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) u okviru projekta Monitoring reforme javne uprave (PARM), koji provodi uz podršku ambasade Švedske, želi ispitati stavove građana i njihovu upoznatost sa procesima reforme javne uprave, njenim rezultatima i njihovo sveukupno zadovoljstvo javnom upravom u BiH. Istraživanje bi trebalo da obezbijedi objektivan uvid u percepciju građana o različitim segmentima javne uprave i rezultatima reforme javne uprave koji su do sada postignuti.

Anketa: Klikom protiv korupcije

Sektor u kojem ste se susreli sa korupcijom u BiH

Loading ... Loading ...

Donatori

 • Fond Otvoreno Društvo BiH
 • Civil rights defenders
 • EC
 • Norwegian ministry of foreign affairs
 • Nederlands embassy Sarajevo
 • Auswartiges amt
 • Centri civilnih inicijativa
 • National Endowment for Democracy
 • USAID
 • Office of Public Affairs U.S. Embassy

Partneri

 • Centar za istraživačko novinarstvo
 • Omladinska mreža BiH
 • Pravo da znam
 • e-trafika
 • BUKA